r1133.com:网红刘一手华侈大婚 主播被放入背约被执行人名单

2019年06月26日 23:52 来源:趣闻猎奇 我有话说
2019年06月26日 23:52<来源:趣闻猎奇作者:责任编辑:王春晓

r1133.com

《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。出处:北京日报作者:韩轩《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在陈志音看来,杨阳是精彩的罗西尼男高音歌咏家,“他的中低声区有密度、有力度,高音也特殊[tè shū]废弛,极具穿透力。”而且[ér qiě]陈志音感应,在杨阳这一代青年男高音中,他是音乐修养[xiū yǎng]特殊[tè shū]好、钢琴也弹得很好的人,“没关系许多男高音在这方面都不克他,正当[zhèng dāng]艺术成熟期英年早逝,不堪怅然!”&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp国家[guó jiā]大剧院驻院歌咏家刘嵩虎也对杨阳的音乐修养[xiū yǎng]影象[yǐng xiàng]特殊[tè shū]深切。“他弹钢琴是声乐圈里弹得最佳的几位之一,而且[ér qiě]他是一个对专科战战兢兢[zhàn zhàn jīng jīng]的人。唱罗西尼男高音只有一直[yī zhí][bú tíng]刷新[shuā xīn][gé xīn]本事[běn shì]唱好,他即是[jí shì]。”2003年刘嵩虎和杨阳沿途在德国竞赛时就明确[míng què]了,厥后多次相助,在刘嵩虎影象[yǐng xiàng]里,杨阳排演[pái yǎn]剧目时,在音乐作业[zuò yè]的法式[fǎ shì]展现就很完好,“等到了台上他放得很开,而在生涯[shēng yá]中他是个特殊[tè shū]低调的人。”《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。怅然!41岁男高音歌咏家杨阳英年早逝2019-6-12 10:56:51

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp怅然!中原[zhōng yuán]少了一位精彩罗西尼男高音《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp服务[fú wù]战战兢兢[zhàn zhàn jīng jīng]、为人大意,详细[xiáng xì]是所有人对杨阳的合并评价。中原[zhōng yuán]东方歌舞团独唱艺人、著名[zhe míng]民歌歌咏家赵地面曾在2000年和杨阳一起插足中央[zhōng yāng]电视台青歌赛,还与杨阳是室友。“他特勤学,没事儿就练歌,还特殊[tè shū][tè bié]关注[guān zhù]民族唱法,总问我们几个唱民歌的:‘你们若何唱那么高?’”赵地面说,杨阳在歌咏时也借鉴[jiè jiàn]了民族唱法的发声想法。2008年,杨阳曾在北京人民大礼堂[lǐ táng]新年音乐会中使用[shǐ yòng]意大利语演唱陕北民歌“泪蛋蛋落在沙蒿蒿林”,为中原[zhōng yuán]民歌走向天下[tiān xià]作出自动[zì dòng]测试。《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp杨阳是首都师范大学声乐教授[jiāo shòu],也是中央[zhōng yāng]歌剧院特聘艺术家,曾被选“中原[zhōng yuán]十大男高音”。2005年,他获得[huò dé]由团结[tuán jié]国教科文组织举行的意大利《唐璜》国际歌剧竞赛男高音第一名,并获得[huò dé]中原[zhōng yuán]政府舞台艺术最高峻[gāo jun4]奖第十二届“文华献技奖”、中原[zhōng yuán]声乐最高奖第四届中原[zhōng yuán]音乐“金钟奖”金奖等奖项。

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp在陈志音看来,杨阳是精彩的罗西尼男高音歌咏家,“他的中低声区有密度、有力度,高音也特殊[tè shū]废弛,极具穿透力。”而且[ér qiě]陈志音感应,在杨阳这一代青年男高音中,他是音乐修养[xiū yǎng]特殊[tè shū]好、钢琴也弹得很好的人,“没关系许多男高音在这方面都不克他,正当[zhèng dāng]艺术成熟期英年早逝,不堪怅然!”《苍生的名义》被诉侵权案二审法庭上双方[shuāng fāng]讲故事细论两部小讨情[tǎo qíng]节????2017年,反腐题材电视剧《苍生的名义》爆火。随后,作家李霞向法院起诉[qǐ sù],以为《苍生的名义》剽窃了她7年前出书的小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》,索赔110万元。一审法院经审理驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求,李霞不平上诉,昨日上午,本案二审在北京知识产权法院开庭审理。 作家李霞称,其先后在法院、审查[shěn chá][jiǎn chá]院、公法行政机关等政法部门[bù mén]管事,并从2008年6月发轫,凭证[píng zhèng][píng jù][gēn jù]自己[zì jǐ]持久的审查[shěn chá][jiǎn chá]管事履历[lǚ lì]创作小说《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》。该小说于2010年9月至11月在《审查[shěn chá][jiǎn chá]日报》连载刊登[kān dēng],并于2010年11月出书。而在2017年1月,周梅森撰写的小说《苍生的名义》由北京某整体[zhěng tǐ]有限公司出书刊行。“两部作品都是由主线审查[shěn chá][jiǎn chá]线以及复线政治线勉励的,从审查[shěn chá][jiǎn chá]官视察[shì chá]张开[zhāng kāi],以主题案件侦破勉励故事生长。”李霞以为,两本小说出书岁月收支[shōu zhī]7年,而《苍生的名义》在题材、人物设置[shè zhì]、人物关连、作品节奏[jiē zòu]等方面与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》生涯[shēng yá][shēng huó]生涯多量类似,故周梅森进犯了自己[zì jǐ]的著作权。 因而,李霞起诉[qǐ sù]至北京市西城区苍生法院,央求判令出书公司松手[sōng shǒu]刊行小说《苍生的名义》并赔偿[péi cháng]20万元,周梅森赔偿[péi cháng]经济损失80万元及灵魂[líng hún]妨害慰藉[wèi jiè]金10万元。一审法院经审理以为,两部小说在表达上不组成本色性不异或类似,故判断[pàn duàn][pàn dìng]驳回了李霞的详细[xiáng xì]诉讼央求。李霞不平一审讯[shěn xùn]断[pàn duàn][pàn dìng],向北京知识产权法院提议上诉。昨天上午,本案二审开庭审理,李霞并未约请[yuē qǐng][pìn qǐng]状师,而是行动[háng dòng]上诉人亲自[qīn zì]出庭。 法庭上,双方[shuāng fāng]都对各自的小说娓娓道来,在敷陈自己[zì jǐ]作品故事的同时,对两部小说的关连情节举行[jǔ háng]角力盘算[pán suàn][jì suàn]。 李霞首先[shǒu xiān]对她以为生涯[shēng yá][shēng huó]生涯剽窃的内容举行[jǔ háng]了逐一敷陈。侯亮平、丁义珍、沙瑞金、大风厂工人占场、关头证人心肌梗死……李霞按故事生长按序,陈列了《苍生的名义》书中十余个与案件侦破关连的部门[bù mén],并以为上述人物、情节与《生死[shēng sǐ]守卫[shǒu wèi]》在关连情节上高度类似。 而周梅森的代庖[dài páo]署理状师以为,李霞在角力盘算[pán suàn][jì suàn]两部小说时为了批注[pī zhù][jiǎng míng]表达类似,导致了归纳综合和体会[tǐ huì]上的差池[chà chí]。“两部小说虽然[suī rán]都是审查[shěn chá][jiǎn chá]题材,但表达上生涯[shēng yá][shēng huó]生涯本色差异[chà yì],敷陈了两个详细[xiáng xì]差异[chà yì]的故事。”周梅森的代庖[dài páo]署理状师以大风厂情节举例。李霞将故事设置[shè zhì]为率领骗取银行贷款收购国有工厂[gōng chǎng],导致群体性事故;而《苍生的名义》的情节为厂长用股权典质借印子钱致股权迷失,工人自愿[zì yuàn]护场与拆迁职员发生冲突,“虽然[suī rán]最后两个故事中都导致了群体性事故,但这两个情节鲜明是差异[chà yì]的”。“情节要团结[tuán jié]人物、文字[wén zì]来敷陈,大风厂的情节,是为了牵出山水[shān shuǐ]整体[zhěng tǐ]的后续情节。”李霞以为被告方刻意[kè yì]逃避了两部小说的类似之处,只从外貌来解读,而疏忽了案件侦破后面的思绪和线索的类似。 事实上,在李霞起诉[qǐ sù]前,作家刘三田也诉称《苍生的名义》剽窃其作品《暗箱》,经审理,上海浦东法院已于4月25日驳回刘三田的诉讼央求。据《北京晚报》以上稿件、图片版权均属水母网全体,任何媒体、网站或个体未经书面授权不得转载、链接、转贴或以其他式样使用[shǐ yòng];已经书面授权的,在使用[shǐ yòng]时必须[bì xū]注脚“出处:水母网”。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本报记者 韩轩

 小编想吐槽,蜀黍,压力太大就去找心理医生…

[责任编辑:王春晓]
热图推荐
?
g06777.com www.0919drf.com 653msc.com www.yf7777.ne www.se8888.com
lymil.com www.tlc1992.com 0766.com www.tlc1997.com falao5555.com 2039.com www.chengyu123.com www.bet63o.com www.hg7766c.com pv.jdjob88.com www.sskkee.com 99848.com sungame.com hdu44.com 3844u.com 037wan.com www.118888g.com www.0877drf.com 1532777.com 3844.am addbl.com www.eee628.com 120msc.com 33bbb.cc rb525.com www.52sehd.com 8138.com www.7334w.com hg5502.com hk318.cc 52host.cn dalao222.com 4718.com fc286.com nbsp.51zbz.com ee2665.com www.239cc.com d7.chituq1.com gzjckj.com www.20000vns.com ks1122.com www.0412drf.com www.0819drf.com agent.xpj889.com 01.wf2d.com www.bmwusa.com www.tz3222.com www.45ssk.com www.yh8877.cc 561123.com www.caosi58.com www.jszy02.com letian789.com fc1114.com 8977ff.com www.ylg2566.com ttt654.com 88883709.com 7249y.com jg4455.com www.drf0754.com jtyxj.com www.0394drf.com rs1155.com www.kb545.com 663msc.com 32208b.com www.88553.com www.lt1151.com wwwhga66600.com longdu118.com fc7234.com 522love.pw gz3333.com 08898.com sz90.net ms0000.com tt9971.com www.bps.host www.drf0874.com j16333.com 65478811.com www.9101902.bet jr9966.com www.bet63f.com www.sex8vip.com hg15810.com www.pj0270.com 4718.com 454808.com 844474.com am8361.com wl.nm12333.cn 513msc.com www.cnhushanyaoji.com ke0003.com www.k2sou.com xihatv.com www.888crown.vip 429999.net www.76669678.com chinadiy.net cheng777.com b6999.com 048967.com www.c70365.com boss2013.com 66300vip24.com xueli.kaoshi110.com bossfff.com www.sfmy666.com www.7196dd.com js89994.com g06777.com www.33ag.com tyc655.com 77xpj888.com www.35303f.com pj33a.com www.blm733.com www.0798drf.com mad333.com lymil.com www.8880yl.com 70177.com 488388.com www.898se.com ieche.com bbb261.com www.xxb2016.com 888zr.cc bairen.com 2618j.com sv898.com www.shoppingcairo.com www.yd5588.com v9579z.com www.zfb2846.com pkw11.com www.ggg62.com s55463.com www.5sam.com www.yijiakan.com 25288o.com 49791.com www.matou222.com fc6660.com 17suncity.com kk2829.com jgdd899.com www.3844zz.com hg082.com 333sun.com 257suncity.com bmw919.com 379msc.com pp0099.com www.vv879707.com www.85006.biz vb000.com bo9000.com 0931shucai.com www.mir321.com mz222.com www.0551drf.com xpj7300.com www.905969.com www.922646.com 25288q.com 146.cc gdnmf.com www.22ffaa.com www.52xyz.com zy1177.com lks2345.com www.78383a.com www.av4972.com www.8797ma.com www.yh3377.cc www.0716drf.com 742211.com www.drf0913.com js55659.com dgbyg15.com www.50038h.com www.henhenpeng5.com www.910969.com 70177.com sun1199.com www.huangma15.com www.58339.com www.8707h.com www.bet63l.com 2078l.com mngss.com www.tietien.com df0666.com taiziyulecheng.com www.1259z.com hs6666.com www.drf0474.com 4718.com lx.gansudaily.com.cn www.c28aa.com www.2222091.com www.ddd66.com ks883.net vip.win333k.com 8996hh.com 781618.com www.hg8585s.com www.vns08866.com www.7868d.com 64899a.com www.7249i.com k9yyy.com www.7334m.com dsaints.com www.yh99919.com www.x777.tv bwin8888.net z6163.com www.0814drf.com 308k.com lte777.com laibjl.com index.okooo.com fc472.com smh128.com mng77.com www.99bbxx.com www.9elb.com 983899.com www.5558977.com 1869w.com www.iamav.com www.4001006666.com api.jijizy.com jnkshg.com 789sun.com fc934.com www.m7d3.com bossyulewang.com 295msc.com 776msc.com www.259bo.com 375588.com 66876e.com 0754.com www.bbb57.com hg8752.com vip9129.com www.yh88132.vip 080zy.com falao6789.com 99118.net vrtys.com www.7681005.com www.7196b.com jndingzhijiaju.com www.wwe98.com www.77201.com www.0571drf.com 2041.com www.pj0838.com www.0571drf.com www.vns-272022-c-o-k-888.com 4809a.com 99nn3.com 88snubet.com www.hfcgs.com www.61326677.com www.74hero.com www.8033c.com ss0222.com hg3437.com www.0743drf.com tyc6999.com 295msc.com www.drf0411.com bj1111.com www.yayabay.com 93332055.com djw1155.com 199299.com dw4888.com g3322.com www.521mp.com hg7441.com 99239.com www.ytvip98.com 60399.com 8459.com 3482.cc jijiys.com www.hg877.com 0095f.com sbet08.info www.benseshipin.com sss33.com www.55xpj888.com fc5456.com hg5286.com www.0933drf.com www33883.com hk888666.net www.s25365.net www.bwin771.com dqsjhw.com 3125t.com uc.aspcms.com 0241a.com www.www50pppcom.com hg849.com 22088.com cnc.jdjob88.com www.zzz559.com www.hq517pz.com www.cdmhx.com lyw998.com hunan.tv.com win688.com www.035450.com qile291.com vns1028.com www.mng4999.com www.78383c.com ok088.com 8002d88.com www.drf0535.com 00006.com 4789bb.com www.3122035.com www.4694n.com m.lbiqudu.com www.drf0954.com 66876d.com tfqgk.com www.2022665.com www.h25365.net www.vip22252.com www.0553drf.com abmlink.com 123k.cc sdtzyxgs.com www.drf0315.com mantingshenxi.com ee2636.com www.23844z.com agaa20.com vip333.cc fc0567.com 550099.com abc971.com 0923456.com www.7868yy.com hg618.com 888111js.com www.yaoji13.com xdt004.com www.61327766.com www.0793drf.com www.8002d88.com 33ssoo.com hg7733.com tyc6.com www.3122s.com y8917.com www.091096.com www.v-56.com 66876b.com 2078g.com www.365zst.com 50msc.com beautynanfang.com bbb57.com 222hg.com www.blm139.com rita.ramnani www.a2a111.net hg0312.com 88msc.org 88759a.com hg0088.ps 0606ke.com www.vagabonding.com www.thy625.com 24264y.com open.mgyun.com www.83kxs.com www.zgmind.com www.sd6688.com 307ii.com www.vrtys.com abab16.com www.7196q.com w2cm188.com www.somode.com www.7196dd.com 9404p.com 366msc.com www.3844uu.com www.903969.com et02088.com lh3355.com bet365yy.com bwin0099.com h55463.com hnjxjd.cn www.0534drf.com www.vns-136206.com hg9522.com youngchinabizblog.com 91222.tw www.88339159.com www.yh3434.com hg1243.com www.drf0777.com 34365.com skyken.com pj921.com www.tiantianyule.com www.qh24.com 2266r.com www.dbjfcw.com www.haoduocha.com tc9988.com 0969.com 429999.net t0m5.com www.woaihutubo.cn www.drf0478.com 55y88.com mrb44.com bh3344.com bwin077.com www.seyoufang.com longdu118.com ye668.com www.lnq3.com www.73qaa.com www.drf35555.com www.rr2649.com mf15.xyz 04477.com 83msc.net w.sz3e.com 1860sun.net www.e5vc.com 279msc.com rsj.tongliao.gov.cn hichenzhou.com www.3111js.com 0805r.com www.118888w.com hb588.net www.qqari.cn 188luck.com dsj003.com www.j9226.com www.q9yx.com www.auj9.com hd55755.net www.yrmt3.com 642msc.com 515abc.com www.523rrr.com 04343.com www.bajiesao.com www.lhypcb.com hy8768.com www.ouye520.com www.7334j.com www.28466000.com 8021.com 110888.com www.qishu2.com m.zgys.net malaysia.xutour.com bet82.com 999s00.com www.b8u3.com www.8707f.com 4g892.com www.aaa27.com www.0022aaa.com www.i25365.net lehu1013.com cbrbz.com www.agks89.com www.0885j.com 5378cc.com mng599.com www.x9922.com 552msc.com hg6986.com www.8494d.com www.4508hh.com www.4260033.com latition.top jbs44.com www.b7457.com z5777.com 66300vip23.com www.dr0596.com jnh993.com 24264y.com tj.jz-job.com 965788.net www.7669tt.com hg5071.com www.911uu.com 631msc.com cr666.com www.drf0810.com ss233.com www.365102q.com www.8338js.com 262msc.com www.hxyjhc.com 746msc.com www.sae82.com www.33384066.com 01hz.tv.com 154suncity.com gansudaily.com.cn www.5319e.com www.0459drf.com ra8778.com kkk3kkk.tuzhan.com 230888.com 4062.com gaov2.com www.7681l.com www.xjs008.com ww.qaqse.com www.ppcao11.com www.5077111.com www.0530drf.com www.kk2649.com 8694b.com 3506z.com www.drf0562.com 83663.com hailuowu.com 760jj.cc 24264n.com www.drf0455.com tyc32.com dsn6.com xed006.com www.lulaiba2.com 4809t.com 74277.com www.2613k.com www.adelphi.edu www.56qv.com 86mxc.com 8271.com www.drf0319.com www.200ks.com www.10kxz.com 44hg444.com jh0077.com wwwqq8023com.tuzhan.com ldgj008.com mi70999.com ph-cx.com 9xnn.com jgdd77.com 7491.com me688.com www.se636.com 897999.com b506.com 3228.com www.zd9901.com bbb199.com 444409.com hzau.edu www.drf0456.com wyposazenie-domu.com 177msc.com www.38yin.com sy.meituan.com www.3844gg.com hg3344444.com www.bm555.com 05wang.tuzhan.com u72227.com www.myjebo.51taonan.com www.yxfyw.com www.4gyhj.com ww-807788.com rmb8898.com www.46zzzz.com 365288.com www.8891ks.com 00328.com bbb279.com wabzwang.com www.af199.com pj33553.com www.dc1104.com www.dz829.com 67388.com 217msc.com 222dzh.com www.5319jjj.com www.hsgj23.com se99se.com fc2567.com 99988807.com www.4853g.com www.hg8563.com www.36502288.com www.2486x.com 799tk.com www.33288s.com hgw502.com www.paopys.com zr99999.com js8855b.com szqrhwj.com 760msc.com sts1155.com 66oi.com www.0351drf.com jx.meituan.com www.tlc1992.com ag46866.com hjc778.com sam222.com w9630.com hg8157.com www.drf0419.com jbp07.com www.shaochu.com 44dsy.com www.2868686.com www.402j3.com 44psb.com 96hmm.com sdbybyyy.com www.gx211.com df6693.com www.amjs119.com djbet88.com y7720.net hk318.cc 911ty.com nbtlghblc.cn.zj123.com www.scdzled.com 292suncity.com www.jlxdnk.com suncityc.com y115.com www.rb371.com www.ouoou.com tm886.com 2198.com www.mg437755.com www.820qq.cc aomenyinhe888.net xmt.k2sou.com 00807.com 5k333.com www.8343z.com www.t3405.com jsgf555.com www.3122q.com j737.com www.uuu726.com www.22kb.com tyc40.com www.520333.com wwww.kz321.com 6538999.com www.7868d.com www.425555d.com www.matou777.com vip33352.com www.blr8033.com r1133.com 9a9a.com wwwhaote.com f7719.com 70364.com 2257.com wa7qv.com yh669998.com 757099.com www.gl133.info 5z5555.com www.bm885.cc www.7249j.com www.rr95.com m5755.com www.lsntb3.com 111hg.com www.myjebo.51taonan.com 148433.com xpj16683.com 9155511.6.com 77suncitt.com www.3344ck.com www.2846w.com www.duom8.com shoppingcairo.com www.48sp.com www.33288k.com n09.com 66876o.com oztap494.yun35.com www.60000vns.com 11scg.net ee8.wp 19991l.com 777bh.com w9630.com mmc.cn img.0574bbs.com 7k8y.com www.drf65555.com 4483336.com hr055.com www.drf0910.com www.yihongjixie.cn hg98555.com 23244.com www.999933.cc g2222.com 7350.com www.vns-272022-c-o-k-888.com www.bet121ii.com 5amgj.com hg6677.com www.vns9778.com b00777.com www.0414drf.com www.hs888999.com j9155.com www.51hhcc.com 56img.com fed888.com www.cl836.com 3603.com 88msx.net www.ytr2222.com kk2829.com www.x1916.com www.nmg12333.cn 912007.com www.249cc.com hg60788.com www.2091z.com www.78www.com www.jsuan.cn 99bb9.com zc.jdjob88.com hongxingvd.com 9530.com www.cn365d.com v2q1.com www.7y7b.com www.588833.com www.20058.com fc8234.com daszhan.com www.5319bbb.com www.tvcd.org 447004.com www.izzue.com 5575.com www.sseuuu.com www.drf0476.com dx293.com bb6bb.com cs878.com v2032.com bet169.com www.ggg62.com 3844oo.com u2299.com www.28461000.com mkfnj.com dc345.com rentiyisu.com hg1924.com muf3.com bo9000.com 932488.com falao6789.com www.46rrrr.com www.6061144.com 09.2a5v.com rsj.wulanchabu.gov.cn 6297.com www.win33h.com www.lxyms.com www.ggg33.cc www.7868tt.com www.kk595.com y445678.com www.0734drf.com pj223322.com 30778.com 8971.com 3y444.com 995501.com xyf444.com www.sb80004.com ns661.com www.26kdw.com ccc715.com www.bg59.com 22kcd.com tl.nm12333.cn www.dyy4.com cnxjzs.com www.0551drf.com www.ouoou.com jb678.com 985yh.com hg608.vip a8k9.com www.2dmu.com www.0395drf.com www.bmwusa.com 677bet.com idooee.com tyc838.com 633766.com mmc.cn www.wudexin.com cf.nm12333.cn www.xl720.com 20t88.com xf.cc www.artsbj.com bbs.xixik.com www.18888a.com www.0881drf.com www.5197r.com www.fy-fz.com mpi03.com 589933.com www66760.com www.dh742.com 7xsd7.com www.70083737.com wedlm.com www.0245y.com 211msc.com hainanpaper.com www.a25365.net www.drf0513.com com.ve sblive33.com 78777e.com bet6286.com www.2091o.com www.0776drf.com 21310.net pj659.com 2618jj.com www.vagabonding.com 19991c.com 7vip.com jinshaguanwang.com wap.yueloo.com 7249q.com hgxin88.com hg359b.com letian789.com gp198.com a39988.com 8341.com 888444.cn hgw502.com 58820f.com www.matou99.com hhh744.com yzh777.com www.c7868.com www.c-e-141458.com bzd22.com 07984.com nbsp.51zbz.com 9vod.com xh49.com p0r9.com www.175bt.com www.0318drf.com hhh940.com www.585665.com www.6061166.com xmeise.com www.xincaij.com www.drf0752.com www.0858drf.com ny0088.com www.yojnews.com www.x7457.com amjs99999.com ffaa99.com hg0312.com cpds666.com hg1644.com www.jadge.com 03msc.com www.xinlzc.com www.035472.com 90222.com tyc088.com shanghai.138job.com www.lulu52.com www.dr0593.com fb678.com www.0245z.com www.dr0597.com tyc32.com qscz.ren fc4443.com www.500pan.com dhy0077.com www.ahjlbf.com www.drf0891.com www.8494p.com 2090.com blh02.com 24264r.com 317msc.com mm88h.com 77186.com 963hh.com www.8090xbb.com alao333.com www.7196kk.com aykkk.in 6267222.com www.blmdc6.com www.278tv.com 30ssk.com gaga68.com 44sunbet.com dd959.com 9tudy.com bmw919.com www.yibalu.com 9491.com tuzhan.com www.7249e.com yxgdzs.com 06166.com www.ag6068.com www.0391drf.com jb678.com 70079.com www.lt028.com www.sqguoji.com www.mng0008.com ok458.com www.bet121qq.com 899969.com www.d9mr.com wu3333.com ty11.com 835.cc www.bj51px.com m.biquge.cz hg20008.com 562000.com www.5319pp.com jili9918.com www.0559drf.com www.jinshaylc.com 990066cc.com www.drf0378.com 988xxtk.com hg2362.com 8459.com sbc00.com www.y1916.com 4809e.com www.8494w.com 8622.com www.hrqfm.com www.mg6888.com jx.meituan.com 4260022.com 2665a.com 8977kk.com www.matou188.com ok313.com 4683.com yzh000.com fuyuan4s.com www.ku766.com fc7775.com 9b9k.com www.sheshouvod.com www.bps.host www.hs222333.com www.358uuuuu.cc 7m123.com 9467.com www.8814b5.com ageda33.com 244msc.com zjg890104.qy39.com aomen5566.cn www.00666msc.com laibjl.com www.78383c.com wuhusihai.com jiangshan1.com www.97bbmm.com mnguu.com s567.com www.js06b.com www.8707u.com 3330068.com www.0818drf.com 21444ww.com at.net 87tw.com falao77.com hbs0055.com 95888sun.com pathbend.com 7089p.com www.7249x.com 66300vip14.com 18lt.com t72227.com g19225.com zmteach.com bg30.com w6600.com 008k7.com pj661888.com www.2091q.com www.0472drf.com 3844a.com www.15688008.com www.toumiaola.com www.avyingba.com bbb57.com bobifa888.com pj2106.com www.77ox.com 926b.com mom.51hyfs.com www.bodog8002.com bet6267.com schuato.com pkw5555.com www.youtueb.com 3844zz.com latition.top www.bwin798.com www.j9mh.com www.7868q.com www.auj9.com f8899.com www.2824h.net www.xinlzc.com www.0245c.com 563365m.com bet440.com www.0414drf.com www.79gi.com 30007o.com gougouq.gotoip1.com www.binshuiji.com tushan138.com lbldy.com bet569.com www.b4006.com 03137.com j779.com kmqhkj.com www.4231d.com www.hfcgs.com www.33288yy.com 99988807.com 45455hd.com 1869i.com www.2613p.com www.86226c.com kk318.com am8888.com 314277.com www.3589222.com 91vob.com www.mg4378.c www.89kkz.com jj858.net cnanhui.org www.7196bb.com www.yeyeao999.com www.33xpj888.com www.fakku.net d7zt.com wap.i7gou.com sd3888.com www.977711b.com wwqw.51zbz.com cao96.com www.dbitseo.com www.13134688.com fc351.com 36501.cc sss00.com www.drf0722.com www.shuqi77.com www.hg8.vip www.k33303.com www.0354drf.com 25088.com hbs279.com m.hga33300.com www.3844t.com 602583.com 111hg.com sn33.com www.hg05558.com suncityc.com 49.net www.ailv5.com hg99677.com 582648.com kf8801.com delixiwj.com xinhao11.com www.hsgj06.com www.4398800.com 676748.com www.2613r.com 397msc.com www.zcool.com 521555.com 243546.com 89011.com www.vv879606.com www.4737002.com www.hgw168kk.com tyc622.com sun167.com www.ccav111.com www-5956.com hg0056.com www.okhqb.com www.22322cz.com uuu538.com www.69xiu.com www.co-ink.com 402997.com www.js50c.cc sj38.com ryf123.com www.sese.97.com www.drf0355.com 969678.com applegrp.com www.dr0598.com www.4508qq.com 31825.com ycwg168.com 901878.com x8686.com www.jlxdnk.com fc3332.com club.360hqb.com www.huangma13.com www.0012147.com jusewo.com 656535.com 3844p.com 53557.com nj.jz-job.com 66300vip44.com www.bet35365i.com www.m70365.com www.77537p.com hslj8.com bjh99.cc 9467.com www.ytvip95.com yy578.com www.18888v.com 83828.com www.0915drf.com zht18.cn m.qqjike.com www.92xxoocom.com www.8033r.com www.k33303.com bocaitai.cc www.0599drf.com gmreol.com dafa4444.com www.0660drf.com www.hmjwx.com www.m7d3.com 99suncity.cc 583333.com bin2688.com 0095b.com www.3122tt.com anjia371.com www.970yh.com 794msc.com tkk66.com aiwinpoker.com hbs0011.com k4688.com jmt03.com xtlongding.cn www.bet35365o.com betvictor12.com www.shg8585.com bb2665.com www.0931drf.com www.6f88.com www.7681p.com www.hg225225.com 444tj.com www.3844r.com 701122.com www.cdjlg.com bbb965.com 154suncity.com jj112.com p499.com lks6789.com pad.youban.com 123k.cc www.yidajixie.com www.20bt.com www.5319d.com yl000.com 1869e.com dafa698.com lqz66.com www.mov571.com 01861.com rolex0000.com www.rentiyisu.com 500.af jj112.com fjrclh.cinwell.net www.9101902.bet www.7868jj.com www.ttlang.com www.4508nn.com 24264m.com www.656949.com ccc724.com hg0434.com b8444.com 158kj.com www.agks668.com 619msc.com hg77033.com www.0419drf.com 88blg.com www.drf0793.com hd2288.com 854msc.com www.fqtkq.com hg6651.com dufangbet.com vipinfo.com.cn 995hg.com www.0885m.com yaojivip.com 00773x.com pj8782.com 9101906.com www.blr6033.com wmicq.com www.qy39.com vip.win333t.com 0198.com www.6061122.com m.riyehao.com www.7196s.com hg15809.com hg7033.cc prodigy.msn.com www.yiqi.com www.jgsxgsq.com www.0874drf.com www.777598.com a0000.com hg92.com amzr33.com 33344.com www.9646y.com gvb22.com www.hs777888.com bet2090.com 992hh.com dsz11.com www.hsttools.com www.xdh005.com bwigw.com js074.com www.86226t.com www.m779911.com gz2266.com info.138job.com www.185ba.com 664msc.com lytezy.cn.zj123.com qhd.meituan.com www.ku626.com www.8033c.com 211msc.com 2665h.com fc351.com 886116.com www.88kke.com 719508.com www.8002d88.com www.www5c5c5c.com y066.com a0000.com www.33288jj.com www.drf0831.com www.20622.com dianpianw.com www.0833drf.com www.m333999.com www.tz3222.com www.77ox.com zx5554.com 99jbs.com hg88588.com g1994.com 15msc.com 176msc.com www.blm139.com lehu1013.com www.drf0779.com sllacnip.tk www.tianshim.com ph6888.com www.mng4999.com www.0736drf.com chinalawinsight.com www.4231d.com 3435333.com www.d7789.com 847msc.com fb123.cc www.55gcgc.com 837sb.com 7.itsun.com ww.188444.com 1869h.com www.7249t.com www.86226i.com www.pj222888.com j6695.com 365518.com www.67he.com salonsp.com 7xxyy.com 66876x.com www.3844mm.com qq2433022159.51sole.com www.77537d.com www.0564drf.com hg77703.com ai0394.com 24264p.com pj873.com agaa20.com q888.tw 003806.com tao.yth84.cn 199123.com www.153752.com www.28462000.com www.9419h.com www.7tph.com www.50818.com www.mng338.com www.sejiukan.com www.101203.com www.peopleesbancorp.com uaudioo.com www.12222ys.com 7773709.com www.dhmxk.com k0588.com tyc26.com www.dc1107.com www.drf0774.com taiziyulecheng.com 77788678.com yh43.net 17818.com sts4444.com 518msc.com tva.con www.tfx888.com www.agks1.com mo2010.com www.drf0456.com www.bet35365w.com www.bet35365k.com cp9277.com 45888.net www.kfgame.com 500kk.com bj662.com 620msc.com bo177.com blz5000.com t188.cc www.10058899.com www.520vns.net 740750.com fc814.com soavdh.net www.m6mn.com 2618jj.com r1133.com 388151.com ln.gansudaily.com.cn www.tlc1995.com yh88038.com www.3122zz.com ly333.com jiulimw.com z0005.com www.ggss8.com sungame.com skyken.com www.agks999.com www.yidajixie.com r8009.com 692333.com 5000ktv.com www.vns-272022-a888.com gaob002.com 558229.com cnjjyl.com www.2613w.com 77777jj.com www.hs666777.com bet585.com www.drf024.com www.8851588.com www.t9jb.com shdsex.com www.bet63a.com yh8329.com yxgdzs.com f008.com m9aa.com c599.com boao158.com amyxt.com vip.win333y.com d7.chituq1.com zhyuxi.cn www.3844nn.com www.4694c.com www.mgm93.com www.118888b.com shenbo138j.com js66857.com www.cr898.com www.jszy03.com da.cc www.bet121dd.com 2c2222.com www.onzil.com ljh11.com www.3122027.com zy1177.com www.bcbm666.com www.qyule.tv.com wuhusihai.com 735dd.com v22224.com 3g.aspcms.com kon97.com msc740.com 731suncity.com hg12349.com www.xmty-haerbin56.com 9fa.cc cheng555.com www.992se.com hgw458.com www.177126.com fc8887.com www.drf0816.com fc3337.com 008838.com hg1386.com zyblsb.com 67177.com www.3jsjs.com www.52038x.com www.sjzjxjd.com zuqiu123.org g6088.com www.yatmm.com 311211.com www.da56666.com fc631.com tyc799.com www.wd357.com www.drf0854.com 241msc.com www.4466760.com 90307f.com www.1jsjs.com dw4848.com www.selu5.com www.2846b.com dzcf.com www.kxiee.com www.6111js.com sales.job1001.com www.jdwx.cc www.82588.com yun889.com qq13902455472.51sole.com www.yh3434.com www.h7457.com fc849.com www.123k.cc 6555s.com somode.com f2008.com www.73999s.com tj.gx211.com jb44444.com jbs66.com obifa.cc www.73999a.com 965788.net gt.cqvip.com space.jdwx.info yh201813.com hg53580.com www.libaohp.com xdh29.com hg8428.com www.5037x.com 731suncity.com www.08sbw.com www.3122a.com www.233003.net tkk66.com www.68bbc.com ssz003.com www.hg31222.com c168168.com www.iaoaopa.com basketball.xunying.com www.b22022.com 3844.am jsgf666.com ddd.51zbz.net www.qpby2277.com www.t1916.com www.drf0766.com www.5077111.com www.hg6767a.com kk123123.com int.apexias.com jzplay518.com sd8888.com www.fwtrc.com cb488.com 735dd.com 565578.com www.dwc.cc 249msc.com ra1115.com 1160999.com 254365.com cash-999.com 035001.com www.665888009.com www.frcn.com 3709884.com zhibo.pcpop.com ab688.cc 6303.com www.ddd66.com 66876v.com 6446vv.com www.527dp.com www.blr7033.com veggieg.okhqb.com vip.win333m.com gt.cqvip.com falao77.com m.bizhizu.cn hg5757.com www.67847p.com www.1yhlg.com 6123www.com gao3232.info 678358.com m.ixinwei.com 23723.com txwydz.com lte777.com www.75pk.com www.win33y.com c28.com www.z228.com ljw123.com uuu559.com basketball.xunying.com 707708.com 23msc.com 255668.com bobohua.com 7288.net www.0314drf.com amyxt.com fc631.com www.nba360.cn zy278.com www.hg7774.com 88xh.org www.029drf.com www.xfoooo.com 30298.net ag882017.com www.3844oo.com auth.ltaaa.com aobo4444.com www.ygl44.com cheng555.com www.drf0724.com www.drf0838.com hg3242.com j864.com 228939.com www.hrbkqjx.com 33339193.com fgm22.com 199299.com woyaowan.51taonan.com 359msc.com www.zhg8585.com www.659qq.com 701111.com www.7868d.com lolttyy.com 3257.com js3555.com 557079.com 484777.com www.ahxmt.com www.xx154.com 60380.com h597.com www.zx120.com douhaoer.com www.9655359.com 83suncityl.com 1111hp.com kw2222.com gzycyl.com hf.job1001.com www.d25365.net iwinb18.com www.56papa.com www.537bet.com xa.nm12333.cn www.qqnn1.com ds1088.com www.427166.com weifeng999.51sole.com jili5528.com www.2613v.com 920suncity.com jwbibu.com www.7334n.com gm0888.com 3844y.com www.gncby.com sd44444.com 277118.com www.3844dd.com nav59.com www.zzdjwx.com www.b06588.com www.ylg2566.com pj596.com www.8494y.com 5019ae.com min.360hqb.com vns10078.com sb8777.com www.88904242.com www.0599drf.com www.dw770.com 955kj.com www.33374066.com 1007.cc pj456.com www.52038i.com 0946.com www.33303u.com 9101901.com rarbt.com 210333.com www.dbjfcw.com y16888.net 07942.com 88797.com www.tin77.com www.77537c.com 6366g.com www.3405d.com www.88905050.com 2078g.com m0004.com 436.net js89992.com bin2688.com www.xyxfdc.com endi88.com suncity763.com 121msc.com 115501.com www.67847m.com www.sqs7.com 853333.com 156msc.com www.ku766.com y.23138.con 787msc.com 27778e.com www.hxjzmy.com www.jgjob88.com inniu22.com 55543.com 568gg.com agaa20.com www.4694c.com hj003.com w.138job.com g72227.com share.ltaaa.com www.jxyydz.com 6123.la www.y86226.com wuhusihai.com www.7196s.com k9jjj.com www.2846w.com www.tz3222.com at5566.com 65w6.com www.3405c.com www.ttt797.com hg7275.com mngpp.com dc27.com ag4144.com js8855e.com www.7196bb.com 488755.com jj950.com www.drf0435.com hshg888.com 3844c.com iq777.com pj33553.com 735msc.com wap.cfzq.com www.ls6007.com www.852drf.com www.bodog8002.com vns0444.com lqz555.com www.vns-371779-888.com www.16pn.us www.drf0798.com nmg12333.cn www.bmw860.net y066.com jxf.com y7720.net www.bygj33.com fc3332.com www.0534drf.com www.422442.com 400455.com p568.com jsgf444.com k2g4.com yd776.com ty4488.com 0089k.com uuu559.com www.dr0595.com www.bet121zz.com www.sdbkc.com 6.com www.msy513.com www.3844uu.com fc3330.com pj66888.com www.haokan2.com hk743.com 9922xx.com www.xpj2006.com 668678.com 85888.cc www.bjl3d.com www.0943drf.com www.pj222888.com jsrhsyj.com www.benseshipin.com www.86688096.com ji77777.com www.indiegogo.com aigepet.com ceo5522.com yh201816.com www.11193.com 138msc.com www.470468.com www.51hhcc.com www.ccccc04.com www.cucfh.com 2233kk332233.com vns77000.com 335xj.com diyizuowen.com longbuluo.51taonan.com hz.meituan.com 866666m.com www.86226d.com ww.haoav19.com jinlong09.com live.310v.com rsj.wulanchabu.gov.cn www.777bh.com t898.net www.3641i.com d49999.com www.welao.com www.61326611.com www.gha030.com hg0886.com www.fakku.net www.875501.com www.9419w.com jj858.net 77788678.com www.bm885.cc 6123023.co taiyang818.com www.qqrre.com hg776688.com 4g77777.com 308k.com www66760.com 32222hd.com www.blr2033.com 11scg.net www.gbt9.com xyf444.com zqvalve.com www.18888q.com 1160999.com wwwnfnf4.com.nfnf11.com hhh407.com 90307e.com hg8338.com www.8080zy.com www.77537u.com crw777.com df8h.com 4567.com web.tj.ijinshan.com ubxyz.com 5843333.com dalao222.com www.999933.net betgobet.net www.kele55.com 18lk.com hg63676.com www.7249g.com bbs.sd001.com homepage.msn.com www.hychuju.com 66876x.com www.delixiwj.com ccc572.com guess.sportscn.com 7249g.com x1494.com www.0763drf.com js2016.com www.wns723.com ggyshi.com www.50038u.com www.3405m.com tm886.com hg1044.com 7d678.com bb2665.com www.76669234.com www.3405b.com www.23844k.com m.123k.cc hg15810.com wwww.bbtt9.com fcw.cc hksrmrksix.com quanxun18.com 66300vip40.com pj6669.com fc7234.com 24264d.com www.k999v.com 6123uuu.com www.ailxd22.com www.364491.com www.2846h.com hui8888.com jj858.net www.jiaoyin.cc tyc4.com swj3.com mgmsd.com 070700.com kj117.com www.8707t.com xpj5590.com www.7334i.com sun3332.com ww868.com js99940.com js71092.com 91b.com www.srg99.com 9404p.com 075js.com www.bet35365s.com ccc085.com www.dianputuiguang.com ag.ma3666.com gvb33.com www.ytvip89.com g190.com jzplay518.com www.52038l.com www.jxgdled.com mm666699991111.com www.25spz.com 77658zz.com www.1011now.com jzd33.com www.fhj9.com 193js.com 84667.com 854msc.com ihi66c.com hg3770.com et02088.com 78777g.com hg7033.org www.lot988.com www.swj22.com 144696.com www.61326633.com v115.com 13213.com ht6605.com vns690.com www.088003.com www.928012.com www.whjdwx.cn 8781.com www.drf0941.com w9620.com www.hga376.com offeritem.com www.wap0088.so www.bbsbaba.com www.51hhcc.com www.wap0088.so amyhylc88.cc www.86226l.com www.pj8828.com www.10kxz.com www.sz3e.com wto911.com www.00887.com 7799365.com www.d55456.com www.drf0370.com j16333.com msc44.com v.51taonan.com taomeru.com www.jijizy.com 688799.com www.jyly99.com 6267777.com liangmei.51taonan.com v033.net hgc333.com 1998888.cc www.yh3377.cc g1122.com 51133hh.com bet5333.com www.www5c5c5c.com z508.com www.z742.com www.59499a.com www.4853s.com www.44jsjs.com www.hebkjxx.cn vm.pubapu.net 157168.com krwun.com 19991g.com web.tj.ijinshan.com www.jlqqc.com 2018bet365.com error.blog.xixik.com gtjspx.com www.94film.com 67msc.com www.wntravel.org www.o779911.com jiulimw.com www.33288n.com ra7733.com hb588.net www.0743drf.com www.nxfhkj.com www.33303y.com k5188.com 22274k.com 966msc.com www.7202004.com www.mg4152.vip www.35303b.com 877hg.com wd00005.com www.win33j.com www.hggxg.com j8898.com www.jsvip-5.com wwww.39kb.cn.yueloo.com www.78www.com sblive33.com www.ee2649.com tt9971.com www.364491.com www.9419u.com www.qafone.co szqrhwj.com mgm87777.com dw1818.com yyguu.com hg3437.com 33344.com www.hg.cn cnc.jdjob88.com ccc572.com www.khwkf.com 69911.com h2678.com kz005.com 133hg.com 6y7y.con 38323.com www.bwin113.com www.4066pp.com ss0011.com www.3844zz.com www.ks920.com up8.tuzhan.com www.50038h.com m0777.com www.dr0593.com 090067.com www.a1a666.net 798789.com www.22xtv.com www.0839drf.com www.x3405.com liuhecai163.com qmbcw.com www.j294.com 2039.com www.bbbb6666.com www.drf0355.com bx8858.com qcv42.com www.mgm38.com weiyylc.com pj8588.com 558755.com cl38.com 25288t.com www.4656.cc abcd7777.net www.7196o.com 2amgj.com 300msc.com www.1005566.com www.51dbh.com www.29980033.net 88msss.com www.185p.com www.drf0893.com 3844b.com www.365bet.lu www.r33303.com 78777x.com n66898.com m.fenxw.com 66300vip33.com 52host.cn tj.gx211.com www.t86226.com 78777s.com www.caiwu-2008a.com www.amjs5077211.com 24264y.com vyvision.com 557msc.com cl40.com 8380.com www.0661drf.com share.ltaaa.com lks2345.com win6268.com www.021drf.com 449.com 0487.com 563086.com www.qpby2277.com www.dr0892.com www.shen3344.com 188msc.com www.nnp2019.com wuhusihai.com 912007.com www.v1432.com www.3844w.com 04900.com snsdh.xyz www.x1916.com www.zuoan8.com 2paodao.com hjcs356l.com www.sejiukan.com www.huangma19.com hjdc05.com www.18888p.com www.bajiesao.com hkjum27983.51sole.com 13suncity.com www.5319kkk.com www.win33f.com dsz11.com www.nonduality.com hg708.vip 3539.com 82588.com tyc972.com hhh920.com ciming.com www.0514drf.com msgj888.com chituq1.com www.bj51px.com 19938.com 881suncity.com zj4888.com 49.net www.blmdc5.com 36813.jsuan.cn 688799.com www.2fyyy.com dsj008.com cb557.com 18647.com tugfgfbfb.yellowurl.cn www.ju.atpanel.com 386945.com www.23844w.com 6666hs.com v2ba.club www.33288z.com www.118888g.com 2486x.com www.0531drf.com www.a1432.com www.anesthesia.tw 748069.com ml0006.com www.77ming5.com 193js.com www.fsdy886.com www.200sihu.com hg0481.com 702msc.com 663506.com www.jdwx.cc 6244.com www.ls6009.com www.k339.cc www.drf0878.com jd887.com 833kk.com www.73999b.com 25288r.com www.nmg12333.cn xx2665.com www.d4se.comwww.51zbz.cn 5ql.org 1869z.com college.gx211.com k4688.com 99137137.com 444123.com 6hec.com www.chengyu123.com www.9419k.com tjukktl.com www.9vod.com www.drf0935.com 367888.com m.39xs.cc www.0523drf.com www.25lehu16.com 417.com zr6767.com www.drf0856.com fc893.com www.2345news.com lqz555.com www.0722drf.com www.a3405.com 073777.com www.118888k.com wap.hhh57.com www.beepers.com dyj900.com 988w.com oo2665.com tm066.com 99988b.com pkw588.com www.0558drf.com 577877.com www.ut567.com www.51495.com www.49491234.com vip9859.com tc9988.com v7v7.com www.c7868.com desheng000.com www.bwin1188.net sun89.com k88899.com 4455nj.com www.drf0692.com gm0888.com rmtfr.com.cn www.2092665.com 83bbbb.com rxywpf.com www.ygl789.com 7xsd7.com www.scdzled.com shenbo77.com 79678.com www.7868q.com www.hpoge.com js89811.com fcipio.net.cn 2665z.com yz7776.com el.nm12333.cn www.xihuanzuo.com www.jquerychina.com k345.net www.4005678.com wsjlb.com www.0359drf.com 112568.com www.428428xx.com www.cuzyou.com 08555.com www.77xpj888.com 8955998.com www.m6tq.com 9000bet365.com y8821.com www.ttt562.com www.drf0835.com 98869.com hg7021.com www.bwsz100.com club.he-nan.com game.51.com pj516.com www.bet121oo.com 83sunciry.com www.z779911.com www.vip78.com haojz666.com tyc5.com www.shen1133.com hg5757.com www.rvials.com 88288.com bet77888.com k345.net s7720.net 11t888.com www.907969.com www.yrmt3.com www.233.net www.bet63j.com fc583.com sungame.com bwin884.com bx8878.com 9421c.com hao.qqjike.com www.2091w.com www.wxjkxmy.com sun3355.cc www.33303b.com www.tlc1996.com www.548.am www.drf0937.com 0423.com 519msc.com www.676js.com jz777.net www.445566.51taonan.com www.nuevatec.com www.5558977.com www.0433drf.com gaov2.com hlhc158.com 222155.com fzahaj.com qngkgs.com 8989556.com 2233kk.com bet440.com hh.nm12333.cn 66shenbo.com www.drf0891.com www.8707c.com 36677b.com 6123zzz.com tc0088.com betwin999.ne www.qdgxq.com www.2091e.com www.rb448.com www.358hhhhh.cc kkk138.com 56999.com kj9949.com amdc30.com 24msc.com www.73999g.com 22.qw3377.com 515abc.com www.wsdc881.com xx6868.com www.85kb88.com 837002.com www.0885s.com www.vip88852.com p005.com www.7868qq.com 67388.com fa1122.com 3844b.com www.bet63b.com wwwwww.zj123.com www.33344066.com tychk.com www.fu-jing.com lyw998.com bg373.com zhuangxiu.vzhuan.cn www.k33303.com www.chinalawedu.com www.44hg444.com 117msc.com 517msc.com www.yizhuan5.com 983899.com jhzxqy.com 619msc.com 63sun.com 2665v.com www.qh24.com 9432.com 977msc.com hg586.com www.drf0887.com yyhdc.com www.sou94.com www.xldytt.com www.yylhh.com 1869r.com www.44366a.com www.50038t.com www.5858jsc.com x1494.com meb505.com pt6008.com qianfan.tv vn788.com 336msc.com www.0022aaa.com pc.it168.com tk1088.com d995.com www.aiqingriyingfall.com 07984.com www.9419ee.com www.80060303.com 0193355.com www.0531drf.com 563130.com 345008.com www.7868gg.com 44suncity.com vns0575.com ww-197688.com 0198.com fc425.com 946466.com skwbet98.com 988877.com ww2665.com www.66666ys.com www.445mm.com 670msc.com 99bb9.com xxf688.com www.bet35365j.com bw6555.com www.7334q.com 163ufo.com sts1155.com 4136d.com www.j898.net pj599599.com rsj.tongliao.gov.cn www.xndzx.com ds2088.com bxzsgs.com 00229.com 702265.com 122333.com www.a5222.com 566671122.com wmxs11.com www.0313drf.com rui-an.com dyj900.com 9999888.com xxf188.com jmm004.com su0l.com ye668.com www.99ooxx.com 222155.com www.q33303.com k26006.com zhg0088.com 777hg888.com ww.5799.cc bbs.mgyun.com www.3405d.com www.93vvv.com www.caopobj.com www.xiaotianxi.xyz www.jyly99.com www.ddav69691.top hg14999.com 88337h.com www.lightingstar.org 900susu.com csfjyl.com 422488.com 10677.com 2887777.com ds6088.com www.4570.com www.2qucao.com 06445.com www.cqsiwei.com tyc559.com hqqhyb.blog.xixik.com bp07.com www.cnwyws.com 55.am dthdzcp.com 496888.com www.0951drf.com www.js802.com dw55.com dsj008.com www.hbwar.com jamessunrise.itpub.net hd99888.com www.myzsxt.com www.0562drf.com aobo3.com www.24zbw.com www.drf0932.com js96778.com www.hzmy798.com bs188.com www.kb367.com tyc18.com yesteel.com xg11.com www.7162004.com 9996700.com wwww.kz321.com hkk668.com jbp07.com 3844a.com 882z.com 5678186.com www.bwin278.com 220333.com 151msc.com www.33288zz.com 88883709.com www.hpoge.com 230msc.com 6666999.net 1860sun.net www.x77235.com www.7196mm.com ciming.com www.cy562.com hxcp11.com 788209.net kzcs5.com hnruid.com www.bomeifl.com hg4512.com www.hg7175.cc www.js50a.com 0095e.com 3123.com www.7868x.com bjd777.com hg3344444.com 661msc.com hsjd9999.com 44hg444.com www.chinatoynet.com www.sdwglm.net ww2665.com qam3388.com www.drf0352.com wns7799.com www.drf0932.com live888.org www.binshuijia.com 188bet83.com 8899808.com www.drf35555.com hgbet3088.com mhsfs.net ww.heyzo.com jsatl.com bbd118.com cp11.com hui1166.com hg8057.com www.3344ps.com www.taaan.com www.790989.com 315ah.ccn.com.cn 555558.net www.7868v.com 28365.mobi v8882.com ww.pu511.com js99370.com www.wntravel.org 000pj.com www.dw838.com 6123yyy.com www.7249q.com www.145692.com www.027drf.com 4849b.com 77t888.com www.b76668.com www.49r49.com www.tz3111.com wns2567.com www.xx1101.com www.2613d.com www.js50c.cc ai1155.com vip.win333t.com 911ty.com 70680c.com www.yd5588.com pj028.com www.dc1106.com www.hdd300.com www.drf0580.com 12223.com 2665r.com bj575.com yh22722.com y2665.com 294msc.com js88268.com 878988.com www.yhcz120.com club.xixik.com pkw5588.com syajyx.com 1869q.com www.06tv.com tmw82.cn 0805p.com pj8188.com www.49zzzz.com zcscj8.com rennicao1.com fun678.com 85888.cc hg2434.com www.0318drf.com hq0564.com ey222.com wwwbet006.com uuu689.com 99695340.com 7012004.com www.drf0832.com www.285cc.com www.646js.com www.3122ff.com www.n33303.com www.hngude.com bdgj77.com 99980h.com 9999258g.com www.0773drf.com fa2209.com 611204.com hg98555.com shenbo44.com www.bsgjcp.com jsbhnf.com tmw82.cn www.8090xbb.com www.2613u.com www.timliao.com hgc333.com www.77537x.com rr40.com gunlishou.com k6587.com dq7777.com lffog.com j926.com canbet8.com fc410.com 55lsls.com www.58990.com www.ddav69691.top 67899b.com 222sc.com fc473.com www.22331.com ccc117.com tyc555.net swkong.com www.hq0564.com 993520.com hg278278.com www.vv879101.com www.jquerychina.com 1490555.com 3ea.cn www.zhg8585.com www.fffff7.com subo777.com 726600.com 329msc.com jxts9.xyz www.wxjkxmy.com www.tkkj.com ac3737.com 67899b.com hg3736.com www.xxcun.com www.vns9981.com ikdy8.com www.85009.biz marksix.com www.kb9494.com www.3405c.com jnh8887.com www.08sbw.com wp16777.com www.ls6006.com 88jt.com k0677.com www.0416drf.com www.bet35365o.com qp0033.com bet440.com 274msc.com www.wearelava.com 3383.com 370suncity.com 30006l.com sun3355.cc 19991x.com 79000.co www.aaa355.com www.hgw168bb.com www.9419k.com 365518.com bbs.51kids.com 3844gg.com www.365102f.com www.2846k.com dz855.com www.ailu81.com 122333.com www.cyuc.com.cn www1.okooo.com www.4508qq.com 13213.com 8977cc.com www.03kkkk.com www.hgbet2.com jbs678.com www.3122z.com www.17duxs.com bj0248.com 999s00.com tyc799.com www.90ddxx.com 992203.com www.hh836.com 289msc.com www.drf0479.com amjs968.com 345msc.com 80msc.com www.vv879202.com 8170.com www.77xkxk.com 3641j.com www.hg888.net 026.com ks37.com vypkv.aspcms.com 78979.net www.193b.com www.hg0911.com httpwww.51zbz.com 107bbb.com 8tt.com www.q3405.com www.52038k.com 005tyc.com s.138job.com 5537868.com www.yicai.com www.7196f.com ssb88.net ca9966.com 19991q.com cnc.jdjob88.com www.toumiaola.com www.3482g.com hg5323.com al988.com gp198.com jinshaguanwang.com 99sb.com www.18888v.com hg2274.com fc864.com okhqb.net www.3122rr.com hjc668.com hwx611.com 338msc.com www.990066bb.com www.035472.com www.7196p.com www.mmcc55.com 0733fdc.net manu.rishi.chadha www.77537y.com 551551.cc 0241c.com pj456.com www.3405u.com u7720.net 656535.com tm1258.net www.8814b5.com 757099.com www.pj555577.com 000888.net www.hga4444.com amyhylc999.com www.hrzcm.com 835msc.com hanlin168.51sole.com tyc31.com 778555g.com www.358ooooo.cc www.2016yeezys.com 7089y.com sb132.com 2665l.com wnmxdn.com www.19kk.com 2007.cm 3253.com www.233009.net 99sbc.com xpj55885.com amjs8779.com meb505.com biying960vip.com 433ai.com sun338.com 96tb.com www.renniri4.com ww.dfy9.com pathbend.com www.600de.com www.hzacsy.com loide.net jbs44.com www.61326633.com www.9419ff.com hanyuxj.yun35.com www.1111abc.com www.626js.com club.xixik.com nmg12333.cn xin.msn.com 3339964.com www.50038w.com 230888.com hg9454.com dgd004.com www.ttt783.com mm666699991111.com dafa37.com 25288g.com www.0477drf.com jiujiudaohang.com www.vip22252.com 1145.com gm134.com 557msc.com www.9994001.com www.qafone.co xpj7300.com www.womenlu.com tyc983.com www.8494e.com 9404p.com www.4270oo.com p889.net www.77167u.com 1345.com www.820698.com www.6692666.com www.fu-jing.com xpj654.com etwin588.com hao.aiihu.com ixx6644.com hhh151.com 24999.com sales.job1001.com 58568.com ihi66c.com www.v3599.com www.2qucao.com www.11376644.com 856msc.com www.0776ly.com www.8033f.com 6123023.co nikeav.com www.bjsogou.com 79997999.com www.hjqtx.com 1735.com www.151ks.com g7868.com www.9vod.com hzau.edu www.42842827.com jwbibu.com www.40017788.com www.2091g.com my.youban.com hv599.com www.33303m.com www.lt076.com gm0555.com www.026967.com www.huangma21.com 664549.com www.xjsq.com www.55yl.com fc459.com jnh166.com ww.kkk40.com hg77720.com www.50038n.com nzz8.com 363623.com bwin128.com www.tz3666.com www.505bbb.com xam12.com 0041.com mgm282828.com 872msc.com 00xpj888.com ww.nnp2018.com 977se.orgwww.51zbz.com www.t33303.com fc4441.com www.3844j.com jd8.com kk989.com www.pj7321.com www.zhlzw.com www.59911f.com 7777045.com lks6789.com 778555g.com 7d567.com vns95511.com www.v5178.com www.999yl.com 1wwe.yykk22.com tc2288.com www.9419m.com 4670.com www.88905050.com 1470av.com www.ztspcy.com h957.com js188800.com 360hqb.com www.drf0731.com 58820k.com psb88.com 848887.com xidsb88.qy39.com 68c2.com tyc8668.com bbb332.com 08898.com tva.con www.7868a.com www.yl23455.cc kfyns.com www.358iiiii.cc www.211uu.com u7720.net fc146.com 1591599.com www.ffhhgg.com www.w7457.com www.2147005.com www.0452drf.com kb001.com gdxrjy.com 0095b.com hg15810.com zj4888.com am9777.com joke.qxuc.com rsj.hlbe.gov.cn my.youban.com 6733hh.com www.8388zr.com 3709889.com m.bijiaosuo.com www.j898.net sun6678.com www.aaa27.com www.1111abc.com 0011524.com www.756989.com ule168.com www.mr668.com 867e.com www.3844kk.com hichenzhou.com www.5319nn.com sun909.com 1111gz.com www.668yg.com sun8829.com www.10yan.com 7788960.com 30msc.com e0437.com 66300vip24.com www.86688094.com www.cqzftz.com 54msc.com 99699i.com sbet08.info ytr55.com www.e1432.com www.ysgz1.com 70002.com mvin190.com www.drf0370.com sun708.com www.wovhh.com www.wghhh.com www.c1916.com www.118888q.com js7607.com ecw05.com www.drf0718.com kz005.com www.022drf.com 7089j.com www.webhezi.com www.1259v.com 308899.com 775569.com www.o86226.com swty0888.com www.freeport.pt tc4477.com s555666.com hjdc05.com nsb11.com www.rb323.com www.suchangchai.com.cn e6622.com hg1044.com specialcn.com www.77ming8.com 7491.com hg2240.com www.iii82.com www.blmdc7.com mrb33.com 241msc.com xpj11111.com www.3344ww.com 176msc.com news.gx211.com www.js77992.com hg1124.com 888zz.com www.187cc.com 625msc.com www.52038x.com club.mso2011.com www.3movs.com jnh886.com www.118888l.com 78123d.com jd992.com www.20u9.com page.zj123.com fzxqbz.com 9966.com www.drf028.com www.8343z.com www.jsvip-9.com www.cnhws.org www.61326677.com www.hlfmrqc.com msc22.com www.7070zy.com www.165tu.com www.xpj815.com am9666.com 770214.com www.manquye.com 143039.com 987678.com df8h.com 6303.com hg3922.com www.sd5656.com www.drf0455.com www.w4hu46.com vip.jdwx.cc 61794.com vns0756.com www.drf0871.com 3ywed.com www.v1916.com www.hg0088.ceo www.texjoin.com 837sb.com ben9988.com 838msc.com www.lsntb8.com www.1775ff.com www.bwin2288.com 1869e.com 6733hh.com 2665k.com qh24.com dalao222.com 25288b.com js1236688.com xmeise.com 3239555.com www.28youfafa.com pj8188.com hg8180.com www.0474drf.com w9622.com hl2088.com www.5319y.com pkw5588.com 44suncity.com k5966.com hpomen.cc www.10104688.com ylg06.com js3399.com 358.pw 56999.com www.uuu95.com am8888.com suncitygame.com 90897.com y143.com 426.cc992211.com 9101901.com sv898.com binwei.net duvguwdb.com 3877ll.com 778msc.com sb328.com basketball.xunying.com bs868.com 9801s.cc www.6061199.com 6hc.cc 40441.com 7778777.com nc8.com jisuxia.com www.0517drf.com ccc406.com www.jszy04.com cilifa.com www.4508ss.com www.h1432.com 1340.com www.ls6008.com www.ssss98.com 3suncity.net 48sp.com www.tiantianyule.com www.440dp.com www.773577.com www.5319a.com www.246dd.com 99comic.com ttn77.com www.67847p.com ns6677.com dthdzcp.com bo9000.com 1869k.com www.365.ceo 5555335.com ceo4000.com ag4144.com www.se004.com www.gmgm77.com www.v5f2.com 3456888.com f2008.com 7d999.com xyghjd.com www.33303i.com 19991j.com www.2613f.com 407pp.com pj2018.com 55yy.pw bb000.cn amyhylc999.com htk06.com ok458.com zz8.com www.drf0550.com 105msc.com bj575.com v12777.com dld002.com www.bbs60.com 28m.com www.xthxyy.com mm88h.com tb0002tb.com www.50038g.com www.0716drf.com lymil.com aobo0000.com 631msc.com www.hhh10.com zz484.com nycn.com bh886.com www.o779911.com 78794.com www.2613z.com vevfr.aspcms.com 448158.com 3844gg.com www.358fffff.cc hg4251.com ra9188.com vic7308.com 6amgj.com tt3355.com 735msc.com wz2266.com www.5319fff.com hotxbb.com wzjs0414.com www.hggt.com hg6097.com www.tengfeihk.com jp668.top www.7774001.com xed111.com hg5375.com m.ck707.com hnszhwjdq.cn.zj123.com d168169.com bodog1212.com www.46sss.com ssgb8.com yth08.com www.xgtjob.com 83663.com 582648.com riyehao.com www.yh22722.com 693999.com 7669aa.com 980777.com www.18888n.com www.0860s.com e.zhlzw.com kristoffer.berglund www.uplat.com 000999.co hg3473.com www.e25365.net 25288v.com jaja.net.cn www.46sss.com 8877168.com bzd77.com hg649.com 2665r.com www.fsgezhi.com hy399.com www.1259c.com 24bct.com 6666hs.com 24264i.com 24264t.com 0615003.com www.drf0794.com www.0482drf.com cxswjx.com www.7196t.com pj2018.com 836msc.com www.hg4999.com hndf333.com www.33303g.com riyeba.com 28m.com www.5319m.com 8tt.com ben2222.com bbbb.con ee141.com wb88.cc www.97bbmm.com 99699i.com abmlink.com 363623.com ab688.cc wwwhga22200.com 25288x.com pp0033.com zg779.com www.qh24.com www.2613r.com 77ssuncity.com ben5588.com 66gvb.com newgame.aspcms.com ddz148.com 7002004.com 882z.com www.3122oo.com 08788.com fc1117.com sjc009.com hc6096.com crw777.com 143994.com 78777p.com b6667.com molin120.com www.702215.com 7089d.com www.7196h.com www.cqzftz.com mm.51taonan.com travel.gx211.com 3539.com www.756989.com www.xldytt.com ipoping.com swjs96.com h0888.com www.78383x.com www.78383t.com www.s7457.com www.nynjbaykeeper.org www.acornsoft.com www.ks271.com 4062.com 98casino.com hg187.com 777710.com hg1897.com baoyuansi.com www.drf0762.com www.44366a.com tjyhlyyp.com www.81867.kim 9000bet365.com www.apap36.com www.km4499.com www.nhg8585.com pj99665.com js88579.com 08881888.com 1869a.com www.fa3658.com sun77777.com www.58588c.com 6260.com xyz009.com www.s70365.com www.eee572.com mz04.com hg813813.com gz.jz-job.com mgm664.com luhu008.com www.gegelang.com www.3844rr.com 922.pw lcsrdlgb.com 7022bet9.com www.dr0592.com 1nxx.com-www.yueloo.com bb6bb.com fc894.com 719508.com nba.xunying.com www.2091s.com avtba.com kxm08.com www.xincoin.com fc893.com 222hg.com 883639.com bbb305.com www.1259h.com hg2105.com 6388suncity.com 920suncity.com www.5319g.com www.8090fuck.com www.7clzb.com brand.360hqb.com laok222.com xed882.com js995678.com 66300vip14.com 2665k.com 119111.com vns690.com js99569.com 0241r.com ming88.com 568335.com nbe777.com www.ytvip89.com 55355.com www.c28aa.com www.88ok.vip www.73999s.com ra789.com a55855.com r5855.com www.k99138.cc 2348765.com www.5111js.com 456mt.com 3844yy.com www.hh6677.com 66876y.com 36988.com tube8www.51zbz.com 2272.com 9101901.com jtyxj.com shdsex.com www.eerroo.com 243546.com ra7733.com www.0318drf.com 380.com 959suncity.com 7350.com 1234029.com ok2828.net hg8428.com 949w.com qq70088qq.com bairen.com 518745.com yh95019.com 82588.com 4062.com 2132.com wuhu.meituan.com www.0596drf.com yl23411.com 005tyc.com www.7196gg.com 99shenbo.com 299.so js89993.com pj8821.com www.hgbet3.com www.vnsapp66.com www.ks2888.com uuu455.com www.yyh917.com 64664.com 156msc.com 2618jj.com xh678.com game.k2sou.com www.js50c.com 3632003.com la0999.com tyc34.com 4694f.com hjc668.com 583333.com www.ks549.com b8365.com www.link-max.com www.se867.com www.0411drf.com www.ah.me txbb888.net hg077.com www.788555.com hgc777.com 825msc.com tyc6600.com jgdd2888.com www.1137.com fc459.com www.837575.net www.273799.com 00773x.com hbdfgw.com 77xpj888.com kf3333g.com j9502.com www.sewo123.com lx58.com www.586885.com 49t.cn m.dy268.com www.pj229999.com www.hg2766.net www.drf0734.com www.365102n.com www.okyiren.com uayu56.com 4260077.com www.026967.com see699.com 2229964.com www.07tutu.com bet924.com 2577.com ht6600.com bet792.com m.51kids.com nbe888.com www.23844i.com www.3844x.com www.hg7179.cc www.248.so www.v3599.com 6123ddd.com www.91kds.com 2665z.com www.78383b.com 30545.com wwwdemaxiya.com 79885.com laok999.com www.802074.com fc524.com www.974yh.com 2229964.com 33bbb.cc www.oe64.com ydd6688.com fc8345.com www.tfx888.com www.fff186.com www.184kb.com 780812.com amdc30.com bbb180.com www.taomengx.com www.222lasi.com 2665z.com kmqhkj.com 713msc.com 7249z.com gs090.com 0805u.com www.cdlaiyin.cn 7022bet4.com 5858sz.com 307ii.com 20679.com 1111548.com 97pp.com m9aa.com hongkong.xutour.com www.wegrade.com libo333.com www.lukantv.com www.w7ppppp.com cctv.51taonan.com www.7249o.com www.kaixin8.com 667778.com 83holic.com www.drf0881.com www.fei73.com bbb986.com hg736.com www.a1a666.net www.hg0453.com 1007.cc 741msc.com 9a9a.com 885858.com 363msc.com www.6692622.com yz7774.com 567msc.com hkjum785804.51sole.com yh201815.com yh88878.com 780812.com 78777g.com www.www131bobo-com.com www.975yh.com ba0011.com voep.cqvip.com www.18888c.com 3438c142.com hljob.net 5745.com 8822z.com hgc333.com www.33303c.com gj9.com 555502.w10m.com www.977711a.com 983899.com www.gsw555.com kinoqila.com www.77537i.com kkk3kkk.tuzhan.com 55934.com 877728.com www.hg8.vip js328888.com hg587.com sgyxmb.com hg283.com dranb988.com 922922.com www.2846w.com www.dc1105.com 2078v.com zjccp1.com www.xxb2016.com hbdfgw.com am3333.net 51133vvv.com 9994546.com www.hssyhb.com 9507sr.com 45455hd.com bm044.com 99bbxx.com www.segongzi.com www.23844q.com 705055.com 9334.com www.3844z.com www.k5aa.com 308899.com www.52038s.com www.cjfsifa.com tt718.net wto911.com www.mg777.com www.0718drf.com k9ccc.com www.task.com 376767.com 757099.com 36760.com 78xx.pw 3174488.com www.x7pq.com hnkangzhiyuan.com xcxrmyy.com 99shenbo.com pj0505.com www.hs333444.com 74.927dzx.com www.ah.me www.dz825.com mishi8.com o678.com 888111js.com www.drf0661.com www.2016hf.com www.hg8585v.com ylg50.com 35303c.com www.qiqisee.com www.7249s.com ayay666.com www.vns-136206c.com b62ph.com 9276.com 2233kk332233.com ww868.com 25288y.com www.4508qq.com kuaihuo11.com www.v25365.net 6kj.com vyvision.com www.pfxs.com www.hgw168zz.com lfg333.com hd8455.com www.kb0707.com www.d7793.com qp0044.com p979.com www.ca6055.com 07984.com bet6267.com baike.aspcms.com 78777j.com www.5588ys.me www.xpj816.com hg3437.com 24264y.com am3588.com www.00666msc.com xx.107st.com 670msc.com www.ju.atpanel.com bet12127.com 34994.com www.8885ks.com 9tudy.com 11scg.net szxsjzs.com www.mumu98.com www.yf7777.ne www.78383s.com jb678.com avcaobi.com hgxin88.com www.yzttw.com bx2088.com www.545tt.com 3330068.com hg0088.social 9444hg.com yh6005.bet www.5319n.com www.5319aa.com www.qgsoft.net www.qqwu8.com www.4737002.com tingoh.com www.o25365.net k9ccc.com www.mishi8.com jmt06.com 123k7.com msc28.com www.swj99.com www.925969.com www.ls6007.com plastratic.top mng33.com www.2222091.com www.365102f.com bet02000.com pkw365.com 6copyrightwww.51zbz.com www.jsgj6.cc cb8z.com u6633.com 329msc.com 121msc.com 66xpj888.com 365365.com jsrhsyj.com www.fanhcy.com hg368.com b777888.com www.qishu2.com www.86226d.com www.3344ac.com www.853drf.com www.xzsyjd.com 222eeewww.51zbz.com mjmuwan.com www.mg4154.vip www.960180.com www.ks668.com www.2092665.com www.33288xx.com www.zhlzw.com www.914porn.com haote.com www.55dpdp.com www.0535drf.com www.d7789.com www.97lunli.com 768542.com 687768.com fc9345.com aigepet.com www.35303g.com pj2222.com bh6666.com www.0456drf.com 6000ktv.com 455petct.com dodoss.tuzhan.com www.yh99929.com hg5322.com mgm664.com www.ntjob88.com www.30quban.com 056vip.com bf.310v.com k5535.com tyc78.com txwydz.com h685.com www.9419u.com 4894.com x99666.com xpj33383.com www.77537a.com www.hga021.com www.118888j.com bjjhhyjx.com 22888dc.com www.2022665.com www.044510.com www.1yy.cc www.wsntl.com 188.com sss44.com www.3844u.com www.9111yl.com 1558.com www.7681n.com www.hg89998.com 1111hp.com tyc118.com 25288j.com www.79964u.com www.yl23400.cc www.52038l.com dhycp9955.com www.0245g.com www.2147001.com yms7.cn yin.putx.net www.8033z.com www.av283.com www.0245w.com www.88339159.com 2777js.com www.drf0439.com 949w.com kxm123.com www.0532drf.com glh98.com 8553999.com 9101901.com www.bet35365s.com yh669998.com www.3122aa.com www.yxgdzs.com youtairen.cc 294910.com www.5319jj.com 12www.906zy.com 4718.com 8887700.com hhh282.com www.whjdwx.com 78777h.com www.u25365.net www.atrir.host lhcdh.com fc193.com jvnan.com www.545tt.com www.33303t.com my.138job.com dld999.com bcbm24.com hg6504.com jzplay518.com www.pfxs.com 5893.com life.ixinwei.com vip.win333m.com www.eduanhui.com 970636.com 8o87777.com taiyc69.com sha0555.com 2222e.top six008.com www.09057.com www.0826drf.com www.souquan360.cn www.884gg.com 832msc.com 1707i.com ballpure.com www.bcbm688.com 996msc.com www.0245y.com xinmengxiangwhcb.com www.lyghdhd.com 55ttt.com www.175bt.com xd-jx.com 688mcs.com fhgwd.com www.eee479.com 1998888.cc fuerdai8088.com m.985sy.com mnguu.com cb8z.com 99848.com www.0771drf.com 8513.com bet5333.com sha0333.com 7089u.com www.40038d.com www.qdxhjg.com 33339193.com vinagoat.com www.33384066.com www.33303h.com 006699.com h661.com www.2333xx.com baikemy.com iti77.com kbl8.com www.665888007.com hg11555.com www.365102a.com www.dianputuiguang.com 88809.netm 4g898.com lh1388.com www.9646l.com biying970vip.com bbl088.com 1935.com khaelfe.com www.7196m.com 6.com 87tw.com 10608.com www.83sunciy.com www.b8u3.com h0333.com www.646js.com bbb079.com www.mishi8.com am98880.com www.nm12333.cn bb2233.com dw1818.com www.30388.tw page.zj123.com abmlink.com www.lew4.com hg15813.com www.8707i.com www.6248m.com kk4433.com 7022bet5.com www.js23332.com f85161.net www.2010lang.com dier2.com fc1345.com www.caoav16363.net www.shaziling.com www.11ssss.com amh600.com www.428428xx.com pifa.okhqb.com tyc94.com y2665.com kzcs.com www.drf0691.com 1869k.com putera.com sun566.com www.0072999.com 3358.com 7927.com www.7868l.com 02888722.com www.33288nn.com www.cdjlg.com www.99shq.com www.pj764.com www.9101902.bet disi4.com jz09.com swkong.com 17678.com hg8157.com 4777p.com 3239555.com ahznjj.com ab1988.com www.jsvip-6.com www.77ming8.com 1502222.com www.6060088.com 5893.com www.vns-977315-888.com kul2uge1.com bet3365.com sss33.cc jvnan.com 99840b.com www.epocan.com 3844u.com 783783.com qzznn.com www.50038y.com bc8088.com www.xinlzc.com www.o7457.com tt9971.com www.drf0440.com tm118.com 01838.com hf797.com yh123456789.net hg00880.com s9735.com www.ytvip94.com www.zy558.com www.sexiaojie66.com 24264m.com yyy588.com www.3405m.com www.977711h.com 7598888.com 847msc.com www.19.ggg.com www.mg777.com 78777g.com 3xuncity.com sun566.com vebet77.com www.glasshr.com www.37433.com doubao.cc jsgf666.com www.mheyk.com hg2858.com 83948.com 90777.com www.b1432.com y.23138.con 8262.com mgm006.com www.vns-136206c.com linzizy.com www.pochocoly.com www.2224001.com 77msc88msc.com henhen66.com ihi66c.com www.118888i.com 1133898.com www.tty521.com bjb66.com cnruff.com www.656949.com dfh700.com 555502.w10m.com hg5502.com a1555.com kon97.com mqqs7067.qy39.com 96137g.com 99973.co shenbo88.com sb33.com gl131.info okok112.com bet9433.com www.3844p.com www.52038x.com www.5527868.com 992011.com www.7tgou.com www.ttaavv.com www.drf0371.com 86msc.com www.hg7173.net am8372.com www.49zzzz.com 864msc.com 86uuuu.com www.pj88488.com 38578a.com www.14144688.com 80bo.com www.7681e.com 0193.com www.yy2649.com www.bcbm688.com hg9722.com www.23844g.com 0002sb.com www.8860ks.com dizhugame.com k12345.com hgvip6.com sd001.net www.i33303.com dz855.com www.bet365603.com gvb66.com www.win33c.com www.ksfair.com www.bo194.com hj003.com www.3844v.com js91993.com aaanan.com tfqgk.com bbbb.con 883399b.com www.gegelang.com www.3122uu.com 3844dd.com www.51hyfs.com www.ouye520.com www.e33303.com 167msc.com 888wr.com www.0758drf.com www.1259u.com mnttw.com 8977nn.com longdu118.com 4694v.com www.2211111.com www.0483drf.com www.2665109.com jsj4488.com www.dwtedx.com www.7681g.com www.jisyy.com 308899.com 883399e.com www.70083737.com bjd09.com 838msc.com www.pj7288.com bx8858.com 8452.com tm3939.com www.33288ff.com 702279.com www.51hyfs.com ba09.com trj1188.com hg5148.com 9922xx.com 922suncity.com www.39036.com 345msc.com www.drf0351.com www.92kanba.com www.win8e.com www.888ok.vip tyc94.com www.drf0710.com www.035450.com fdbikkd.com www.0765drf.com www.025drf.com ag46866.com www.bmzvt.com ccc865.com jg4455.com www.rb323.com hb2237.com www.wd1288.com bet888.im diku.cn www.968qc.com www.sjzx9.com www.85006.biz www.510jj.com 669.net 98ooxx.com sinogamer.com www.cnhws.org qqtbw.com js99370.com jc.jdjob88.com ad999.com nmg12333.cn www.hebds.gov.cn yrmt4.com www.11xpj888.com www.9996657.com kinoqila.com hg6726.com rsj.wuhai.gov.cn www.cucfh.com www.79964r.com 6123iii.com www.wxjkxmy.com www.win33h.com therefinedgeek.com.au www.drf0574.com js11579.com www.ll2649.com www.65456.com 59669.com www.tpjht.com sr0077.com www.hga021.com 31157.com 888.zi 2222a.top www.j25365.net hk.3222.com 579kj.com 99163.com 7022bet7.com www.waterkettle.cc 6123yyy.com 55yyy.net sportsinfo8.net www.senwon.com www.haokan2.com 2222e.top shunwei.zhaoshang100.com m.uu234.net www.1232222.com www.2613s.com kxm01.com bet499.com www.drf0391.com www.33288t.com 111a.com bwin980.co sb77.com wolf-us.com www.4694k.com www.hsgj06.com dj0352.com v2f8.com k9eee.com jj1168.com fc4447.com 567blg.com

WAP版|触屏版

光明网版权所有